Профилактика на климатици


Фирма "Лавина - 02"ООД предлага годишна поддръжка на климатици. За по-дълъг живот на Вашия климатик е добре да спазвате указанията на производителя за правилна поддръжка и експлоатация. Освен това всяка година трябва да се извършва диагностика на климатичната система от професионални техници.

Климатикът е електроуред, който, за да работи ефективно и за да има дълъг живот се нуждае от периодично техническо обслужване. Предлаганата от "Лавина - 02"ООД  профилактика предоставя един мониторинг на вашата климатична система. Редовно профилактираната система предоставя както по-здравословен и уютен микроклимат в помещението, така и по-нисък разход на консумирана електроенергия, гарантирана от производителя. Препоръчително е тези дейности да се извършват веднъж годишно, когато работи активно през сезоните (зима и лято). Добре е в такъв случай това да стане през някой от междинните сезони (пролет и есен). 

За заявка на профилактика е необходимо да се обадите по телефона 0899731888, за да я заявите, Вашата профилактика на климатик.


Стандартна профилактика на климатици:

Стандартната диагностика на климатиците и климатичните системи, извършвана от "Лавина - 02"ООД, включва:

  1.  преглед на външното и вътрешното тяло на климатика;
  2.  изчистване на филтрите;
  3.  замерване на въздушния поток – входен и изходен;
  4.  преглед и изчистване на дренажната система на климатика;
  5.  проверка на налягането на климатичната система;
  6.  замерване на мощността на климатичната система – консумация на енергия.

Цена за стандартна профилактика на климатик:  20,00ЛВ